Vårmöte 2024

emiliahakans, 3 april 2024 00:05

Kallelse till DaTes vårmöte 2024

 

Hej,

Välkommen på Datateknologerna vid Åbo Akademi rf:s vårmöte 10.04.2024 kl. 18:00.

Mötet kommer att hållas i Armfelt (A102), Arken. 

 

Länk till pdf: https://albin-storage.fra1.digitaloceanspaces.com/date/public/2024/events/V%C3%A5rm%C3%B6te%202024.pdf

 

 

 

 

MM01

emiliahakans, 7 februari 2024 21:31

Kallelse till medlemsmöte 01

Länk till pdf: https://albin-storage.fra1.digitaloceanspaces.com/date/public/2024/events/Medlemsm%C3%B6te%2001%202024.pdf

Länk till bilaga: https://albin-storage.fra1.digitaloceanspaces.com/date/public/2024/events/Medlemsm%C3%B6te%2001%202024_page-0001.jpg

 

Höstmöte 2023

BenBoi, 13 november 2023 21:41

Kallelse till höstmöte 2023

Link till pdf: https://albin-storage.fra1.digitaloceanspaces.com/date/public/2023/events/H%C3%B6stm%C3%B6te%2020.11.2023.pdf

Link till bilga: https://albin-storage.fra1.digitaloceanspaces.com/date/public/2023/events/H%C3%B6stm%C3%B6te%2020.11.2023.jpg

MM03

BenBoi, 5 november 2023 17:54

Kallelse till medlemsmöte 03

Link till pdf: https://albin-storage.fra1.digitaloceanspaces.com/date/public/2023/events/mm03.pdf

Link till bilga: https://albin-storage.fra1.digitaloceanspaces.com/date/public/2023/events/mm03_page-0001.jpg

MM02

BenBoi, 18 april 2023 22:41

Hej,

 

Välkommen på Datateknologerna vid Åbo Akademi rf:s medlemsmöte 26.4.2023 kl. 17:00. Mötet kommer att hållas i Agora XX.

 

På mötet kommer vi att justera vårmötesprotokollet för att fastställa om medlemskaps pris för ordinarie samt stödjandemedlemmar.

§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och …

Läs mera...

Vårmöte 2023

BenBoi, 6 april 2023 09:21

Hej,

Välkommen på Datateknologerna vid Åbo Akademi rf:s vårmöte 12.4.2023 kl. 17:00. Mötet kommer att hållas i Agora XX.

 

Föredragningslista:

 

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§ 3 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4 Fastställande av föredragningslistan …

Läs mera...

Höstmöte 2022

jheikkal, 9 november 2022 20:39

Hej,

Välkommen på Datateknologerna vid Åbo Akademi rf:s höstmöte 17.11.2022 kl. 17:00. Mötet kommer att hållas i Agora XX.

 

Föredragningslista:

 

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
§ 3 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
§ 4 Fastställande av föredragningslistan …

Läs mera...

Föredragningslista DaTe alumnimöte fredag 27.5

amanda, 25 maj 2022 13:08

Dags att dra igång DaTes alumniverksamhet!!!!

För vem: för alla nuvarande och blivande alumner som är intresserade av att påverka och inspirera till jätte nice och hård alumnverksamhet, alla med bra idéer ska med

 

  1. Mötet öppnas
  2. Struktur

-Vem ska sitta o bestämma? / Struktur på  någon sorts styrelse / …

Läs mera...

Vårmöte 2022

jheikkal, 31 mars 2022 20:27

Välkommen på Datateknologerna vid Åbo Akademi rf:s vårmöte.
Mötet hålls i aud. XX i Agora, 8.4.2022 kl. 18:00.

 

På mötet kommer seniormedlemskapsavgiften att tas upp.

Vi väljer även nya funktionärer i form av TiTeenitansvarig samt arbetsgrupp för en ny DaTe avslutande snapsvisa. Mer info om funktionärsposter samt intresseanmälan finns på hemsidan:  …

Läs mera...

Höstmöte 2021

JoarSabel, 11 november 2021 18:42

Det börjar dra ihop sig till höstmöte!

Mötet kommer att hållas 18.11.2021 kl. 17:00 i Agora XX, kom ihåg ansiktsmasken.

Föredragningslistan borde alla ha fått via mejl men om inte så kommer den nu här:

 

Höstmöte 2021

Tid 18.11.2021, kl. 17:00

Plats: Agora XX

   § 1    Mötets öppnande …

Läs mera...