Vårmöte 2020

tertzi, 15 april 2020 10:35

Vårmöte 2020

 

Tid 24.4.2020, kl. 18:00

Plats: DaTes Discord server

§ 1    Mötets öppnande
§ 2    Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
§ 3    Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
§ 4    Fastställande av föredragningslistan
§ 5    Bokslut, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
§ 6    Beslut …

Läs mera...

April April.. or is it?

date-admin, 31 mars 2020 20:14

Vad roligt att just du hittade till vår nya hemsida.
Som DaTes medlem kan du registrera dig genom att fylla i dina uppgifter på: Bli medlem

Styrelsen granskar aktivt nya mail till en början och inom kort kommer det vara möjligt för dig att logga in och använda sidan till 100%. …

Läs mera...