Branschkvällar

Branschkvällar är seminarietillfällen med aktuella teman angående industri, teknologi, och innovationer. Senaste åren har teman varit bland annat förnyelsebara energiformer, skogsindustrins framtid och entreprenörskap. Seminarierna har visat sig vara mycket populära och alla utexaminerade teknologer samt yngre teknologer är hjärtligt välkomna. I samband med vårens branschkväll ordnas även föreningens årsmöte.

 

Multiårskurssitzen

Multiårskurssitzen ordnas varje år på hösten. Multiårskurssitzen är ett ypperligt tillfälle att träffa gamla kompisar från studietiden och knyta nya kontakter. Evenemanget brukar traditionenligt ordnas på Kåren med följande eftersläpp på en klubblokal. Multiårskurssitzerna har de senaste åren varit stora framgångar med över 100 deltagare! Rekordet

 

Utöver dessa ordnar vi mer informella sammankomster med jämna mellanrum så vi rekommenderar att alla alumner håller koll på evenemangskalendern!

 

ARG online!

Kom med och var ARG online, vi har Telegram grupper! KK + DaTe alumner och en enskilld DaTe alumn chat

 

ASG LinkedIn: ASG – Axel och Stinas Gamyler, Åbo Akademi