Albins r… gamyler är alumniföreningen för datateknologer som studerat vid Åbo Akademi. Vi värnar om kontakten mellan universitet och näringslivet, studerande och alumner. 

 

Till våra viktigaste uppgifter hör att utveckla kontakten och samarbetet mellan utexaminerade, studerande samt Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Samarbetet med Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) är också viktigt för vår verksamhet. Vi jobbar tätt tillsammans med ASG som fyller samma uppgift för Kemistklubbens del.

 

ARG:s medlemsavgift är 85 euro för ständigt medlemskap. Kom med och utveckla vår verksamhet vidare tillsammans med oss! Vi erbjuder ett brett nätverk där man har skoj tillsammans!

 

Styrelsen är gemensam med ASG och består av en blandning av aktiva gamyler, studerande med förtroendeposter inom DaTe & KK samt personal från Åbo Akademi.