Halarguiden

Teknologerna introducerade studiehalaren för världen. Nuförtiden anses det vara en självklarhet för alla studieföreningar att ha en egen halare. Den egna halaren fungerar som en sammanbindande länk som stärker självkänslan, på samma gång kan förstås självkänslan sjunka för dem som inte bär halare. Det finns dock vissa regler gällande halare och deras användning. Reglerna kan variera ortvis och rentav föreningsvis, men vi har här försökt samla ihop sådant som gäller för alla. Hoppas det är till nytta!

 

DaTe

  • Halaren används allmänt på kårfester, sillisar, “lätta” evenemang, överhuvudtaget vid tillställningar då olika föreningar är representerade och mångfaldet är av betydelse.

  • Halaren tvättas aldrig, förutom i det sällsynta fall att någon spyr på den.

  • I studentkretsar är det vanligt att man lär känna folk från andra föreningar (och med andra halare). Då är det möjligt att visa sin uppskattning gentemot den andra föreningen genom att byta ut vissa delar av halaren. I vissa föreningar är det förbjudet att byta delar utan att de bägge parterna också utbytt t.ex. kroppsvätskor, men detta kan i första hand anses vara ett föraktansvärt sätt för vissa individer att få utlopp för sina drifter. Det är fritt fram att byta ut vilka delar man vill, så länge den ursprungliga halaren är igenkännlig. Det kan också anses motiverat att byta ut större delar ifall man har flera föreningar nära hjärtat.

  • Halaren är ingenting utan halarmärken. Naturligtvis är det tillåtet att smätta upp märken precis var man själv vill, men man bör tänka på att en erfaren student kan “läsa” mycket om en persons liv ur halaren. Det som beskriver halarens ägare mest brukar allmänt finnas på bröstet, medan annat oftast hittas annanstans… DaTe:s märke ska självfallet placeras nära hjärtat!

 

Se även