Styrelsen 2024

En mer extensiv styrelsepresentation hittas här.


Ordförande

Emilia Håkans - [email protected]

"Leder styrelsen och sammankallar föreningen till möte. I slutändan ansvarig för att styrelsen och de av styrelsen tillsatta funktionärerna faktiskt utför det som de blivit valda till. Ordförande är dessutom en viktig del av föreningens ansikte utåt."


Vice ordförande

Alexander Berts - [email protected]

"Bistår ordförande i hens uppgifter och förväntas hoppa in som ersättare vid behov. Till viceordförandes uppgifter hör också att skriva bokslut tillsammans med skattmästaren, organisera exkursioner för medlemmarna samt verka för medlemmarnas intressen i högskolepolitiska ärenden, bl.a. som en direkt kontakt till fakulteten och ämnet."


Sekreterare

Saga Malmio - [email protected]

"För protokoll vid föreningens möten och sammanställer årsberättelsen. Utöver detta sköter sekreteraren om föreningens inre och yttre informationsverksamhet, så som veckomejl och marknadsföring av evenemang etc."


Skattmästare

Rasmus Vilén - [email protected]

"Sköter föreningens ekonomi, driver in medlemsavgiften och sammanställer budgeten. Skriver föreningens bokslut och ansvarar för att inkassera diverse avgifter för medlemsservicen."


Programchef

Wilma Karv - [email protected]

"Har huvudansvaret, fastän resten av styrelsen förstås förväntas hjälpa till vid behov, för att organisera föreningens evenmang och fester, håller aktivt kontakt med resten av ämnesföreningarna vid Åbo Akademi. Har även ansvar för hemsidans evenemang och anmälningar."


Gulisansvarig

Ida Wiberg - [email protected]

"Organiserar föreningens gulisverksamhet. Har som huvuduppgift att alla nya studeranden skall få en bra början på studierna och en positiv introduktion till föreningslivet. Målet är att alla nya gulisar skall trivas, och att så många som möjligt också skulle vilja bli medlemmar i föreningen. Näbbansvarige förväntas också vara tutor för att lättare kunna leda gulisverksamheten tillsammans med de övriga tutorerna."


Värdinna

Julia Wentjärvi - [email protected]

"Samarbetar med programchefen och skattmästaren om att sköta de praktiska detaljerna för olika fester och evenemang. En stor del av arbetet går ut på att laga mat för fester. Värdarna och värdinnorna ansvarar dessutom för att hålla kylskåpet, mikrovågsugnen samt grillen i skick."


Värdinna

Linnéa Lehtonen - [email protected]

"Samarbetar med programchefen och skattmästaren om att sköta de praktiska detaljerna för olika fester och evenemang. En stor del av arbetet går ut på att laga mat för fester. Värdarna och värdinnorna ansvarar dessutom för att hålla kylskåpet, mikrovågsugnen samt grillen i skick."


Företagsförhållandeansvarig

Sebastian Boman - [email protected]

"Ansvarar för samarbeten mellan DaTe och olika företag. Ser till att olika samarbeten inom spons-kontrakt utförs och strävar efter att skapa nya spons-kontrakt. Söker även halarspons samt allmänt spons till olika evenemang. Beställer halare åt gulisarna samt halarmärken."